Doradztwo

wpis w: O nas | 0

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza do skorzystania z bezpłatnego wsparcia doradczego w ramach projektu “Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej
Do skorzystanie z doradztwa zapraszamy zainteresowane osoby fizyczne jak i Podmioty Ekonomii Społecznej (m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, podmioty reintegracyjne) oraz Przedsiębiorstwa Społeczne z terenu subregionu wałbrzyskiego obejmującego swym zasięgiem powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, miasto Wałbrzych na prawach powiatu, ząbkowicki.
W ramach usług doradczych przewiduje się możliwość skorzystania z trzech rodzajów doradztwa:

  • charakterze ogólnym (m.in. rejestracji i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego przez osoby fizyczne; tworzenia Podmiotów Ekonomii Społecznej (fundacji, stowarzyszeń); tworzenia podmiotów reintegracyjnych ), przekształcania Podmiotów Ekonomii Społecznej w Przedsiębiorstwa Społeczne, zewnętrznych źródeł finansowania Podmiotów Ekonomii Społecznej, działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej podmiotów ekonomii społecznej)
  • doradztwo specjalistyczne (m.in. prawne, finansowe, marketingowe, IT)
  • doradztwo biznesowe dla istniejących Przedsiębiorstw Społecznych (m.in. zewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorstw społecznych; doradztwo branżowe, związane z przedmiotem prowadzonej przez PES działalności gospodarczej lub/i statutowej odpłatnej (dopasowane dla konkretnego klienta (obejmuje doradztwo zawodowe i branżowe); doradztwo w zakresie negocjacji biznesowych; opracowywania i uaktualniania biznesplanów).

W celu uzyskania szczegółów związanych z oferowanym wsparciem oraz skorzystania z usług doradczych, prosimy o wcześniejsze skontaktowanie się z Nami telefonicznie lub mailowo:
Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej: numer stacjonarny 74 647 88 90, adres mailowy: fres@fres.org.pl
Forma świadczenia usług doradczych zostanie dostosowane do potrzeb zainteresowanych osób jak i Podmiotów.