Zapytanie Ofertowe nr ZO/01/09/FRES/0027/2018

W ramach realizacji projektu pn. „Aktywni Dolnoślązacy na swoim!” nr umowy na realizację projektu RPDS.08.03.00-02-0027/17, realizowanego w ramach RPO Priorytet VIII, działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w … Continued

Skip to content